Wat is kindercoaching
Ieder van ons krijgt een rugzakje met levensbagage, gratis en voor niks.
Zo ook onze kinderen. Bij de één zal de bodem van het rugzakje nauwelijks vol raken, terwijl de ander er wel een verhuiswagen mee kan vullen.
De omgevingsfactoren bepalen voor een groot deel hoe een kind daar mee om leert gaan. Gelukkig komt in de meeste gevallen alles weer op zijn pootjes terecht en hervind uw kind zijn of haar kracht. Soms lukt dit echter niet en hoe goed eenieder zijn best ook doet, de sleutel naar de oplossing wordt niet gevonden.

Een coaching traject bij HandAut zou dan een uitkomst kunnen bieden!

Kindercoaching is een praktische, laagdrempelige en kortdurende begeleidingsvorm die ingezet kan worden op het moment dat er in het leven van uw kind gebeurtenissen plaatsvinden waar het zich geen raad mee weet.

Als kindercoach biedt ik uw kind een extra steuntje in de rug. Samen met uw kind zoek ik niet alleen naar  het werkelijke probleem, maar gaan we ook op zoek naar de mogelijkheden van het kind zelf!
Want ieder kind beschikt over eigen unieke kwaliteiten die het kunnen helpen om de obstakels in zijn of haar leven te overwinnen.
De oplossing heeft het kind vaak al in zich. Het is alleen nog niet gelukt om deze op eigen kracht te vinden!
Mijn uitdaging is het kind inzicht te geven in de eigen sterke kanten!
Ik help het kind zich (weer) bewust te worden van zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten.

Tevens is er indien gewenst, tijdens het traject met het kind ruimte om uw als ouders/opvoeders en zo nodig als gezin ondersteuning en advies te bieden zodat het kind ook vanuit de thuisbasis de juiste handvaten krijgt aangereikt en de verbondenheid als gezin gestimuleerd wordt.

Wanneer zet je de hulp van een kindercoach in? Kleine dagelijkse strubbelingen kunnen al genoeg zijn om een kind in ontwikkeling uit evenwicht te brengen. Als kindercoach bied ik hulp bij:
- Gedragsproblemen - Pestproblematiek
- Emotionele problemen - Concentratie problemen
- Sociale problemen - Verlies en rouwverwerking
- Slaapproblemen - Scheidingsproblematiek