Informatie over autisme
Naast Kindercoaching biedt HandAut ook hulp aan kinderen met autisme en hun familie.

Autisme kan het leven in een gezin flink op z’n kop zetten.
Hoe ga je er als ouder, broertje of zusje mee om als diegene met autisme je niet begrijpt? Hoe maak je je bedoelingen of verwachtingen duidelijk?

Communicatie in een gezin waar ook autisme leeft is van groot belang!

HandAut vindt het belangrijk dat ook kinderen met autisme zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij en biedt daarom vanuit verschillende invalshoeken handvaten zodat Uw kind en U de kwaliteit van het leven met autisme weer hervinden.


Ondersteuning middels ABA-Methode.

ABA staat voor Applied Behavior Analysis (toegepaste gedragsanalyse) ofwel vroegtijdige intensieve gedragstherapie. De methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten op basis van ruim 40 jaar wetenschappelijk onderzoek en is gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Met behulp van de ABA- methode wordt op een positieve manier de leerontwikkeling gestimuleerd bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

ABA is bewezen effectief bij het aanleren van vaardigheden bij kinderen met gedragsproblemen, autisme en/of een taalontwikkelingsstoornis. Maar ook kinderen met een verstandelijke beperkingen of AD(H)D hebben baad bij deze methode, meer lezen.
Jacqueline